We vragen je om rekening te houden met de volgende zaken:

In de studio
Wees altijd minimaal 5 minuten voor de les aanwezig. De deur wordt gesloten op het moment dat de les begint. Kom 10 minuten eerder naar de les als je een nieuwe kaart nodig hebt of wanneer je voor het eerst komt. Graag je schoenen uit doen bij de deur en je jas ophangen. Draag gemakkelijk zittende kleding. Neem uitsluitend datgene mee de zaal in wat je nodig hebt tijdens de les. Dit houdt de yogaruimte rustig en het is praktisch voor de docent die door de zaal loopt om te assisteren. Vergeet niet je mobiele telefoon uit te zetten. Graag stilte in de yogazaal.

 

Eten en drinken
Yoga beoefen je het beste op een lege maag. Eet ruim van tevoren (tenminste 2 uur) je maaltijd. Je mag een flesje water meenemen in de zaal voor als je dorst krijgt tijdens de les, echter het is beter om gedurende de les geen water te drinken. Drink dagelijks voldoende water zodat je lichaam voorzien is van voldoende vocht.

Het is niet toegestaan eten mee te nemen naar de yogazaal.

 

Hygiëne
Yoga opent je zintuigen en daarom kan geur verstorend werken. Daarom graag parfum en zware deodorant vermijden. Zorg ervoor dat je gedoucht hebt voor de les en draag schone kleding. Matten zijn in de studio aanwezig.
Heb je gezweet? Gebruik je eigen handdoek om je zweet mee af te vegen.

 

Om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de yoga lessen zijn de volgende spelregels noodzakelijke gebleken.

 

De Yoga Spelregels 10 rittenkaart

 • Er wordt gewerkt met een 10 rittenkaart met een geldigheidsduur van 14 weken. Dat betekend dat je 4 lessen kunt missen welke niet worden afgetekend mits jij je op tijd hebt afgemeld. Je kunt deze op andere dagen inhalen.
 • Meld je van tevoren telefonisch, per sms, app of e-mail af bij de docent wanneer je niet kunt deelnemen aan de les. Zonder afmelding of niet tijdige afmelding vervalt je les en wordt deze afgetekend op jouw strippenkaart.
 • Afmelden: Neem daarbij de volgende tijden in acht: vóór 12:00 uur als je ‘s avonds komt en vóór 19:00 uur als je de volgende ochtend komt.
 • Aanmelden extra les en/of Inhalen van een les: Wil je graag een extra les bijwonen of inhalen? Je kun contact opnemen om te overleggen of er een yogaplek vrij is. Je kunt altijd van tevoren aangeven wanneer je graag een extra les wilt volgen en/ of een les wilt inhalen. Je krijgt direct te horen of er een plek beschikbaar is. Indien er geen plek beschikbaar is word je op de reservelijst geplaatst. Je kunt via sms, app of telefoon contact opnemen na 12.00 uur in de middag als je die avond de les wilt volgen of na 19.00 uur als je de volgende ochtend de les wilt volgen.
 • Een afgemelde les mag je (in overleg met de docent) inhalen binnen de geldigheidsduur van je leskaart.
 • Voor tussentijdse stopzetting bestaat geen restitutie.
 • Het tijdelijk opschorten van de 10 rittenkaart is niet mogelijk met één uitzondering hierin. Indien er sprake is van langdurige uitval i.v.m. ernstige fysieke problemen. Je dient dan contact op te nemen met de docent zodat erover gegaan kan worden tot tijdelijke opschorting van jouw strippenkaart. Het is aan de docent te bepalen of dit voor jouw persoonlijke situatie van toepassing is. Je vaste avond komt wel te vervallen echter zal de docent hiermee rekening houding wanneer je richting volledig herstel gaat. Het is aan jou om de docent hiervan op de hoogte te houden zodat deze hiermee rekening kan houden bij nieuwe aanmeldingen.
 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen
 • Indien je gedurende 4 weken achter elkaar niet op de yogales verschijnt zonder je af te melden vervalt jouw vaste plek in de les.
 • De leskaart is niet overdraagbaar.
 • Op feestdagen en tijdens enkele schoolvakanties wordt er geen les gegeven. De docent zal de vakanties tijdig melden. De geldigheidsduur van de kaart zal met hetzelfde aantal weken worden verlengd.
 • Als je geen 10-lessenkaart wilt of kunt aangaan dan kun je ook losse lessen volgen bij Mindfulness&Yoga Zuidlaren, aanmelding hiervoor vooraf is noodzakelijk i.v.m. mogelijke volle groepen. De prijzen kun je vinden op de website.
 • Indien je wel een 10 rittenkaart wilt maar er niet voor wilt kiezen om op een vaste avond te komen dan is dit ook mogelijk. Je komt dan standaard op de reservelijst te staan en je bent dan afhankelijk van de beschikbare plekken op een avond en/ of ochtend. Aanmelding hiervoor vooraf is noodzakelijk i.v.m. mogelijke volle groepen.

 

Lidmaatschap en betaling

 • Als je een yoga proefles wilt volgen dan kun je dit melden Mindfulness&Yoga Zuidlaren. Dit kan via het contactformulier op de website, telefonisch of per email.
 • Een proefles wordt afgerekend als een losse les. Als er een aanmelding volgt op de proefles worden de kosten in mindering gebracht op de 10 rittenkaart.
 • Zodra je je aangemeld hebt via email, het contactformulier of mondeling neem je deel aan de les.
 • Na aanmelding gaat de cursist automatisch akkoord met alle spelregels.

 

Betaling, verlenging, opzegging

 • Betalingen gaan bij voorkeur via de bank. Je krijgt hiervoor een factuur, deze dient binnen 7 werkdagen te worden voldaan. Uiteraard is het ook mogelijk om contact te betalen.
 • Een opzegging dient minimaal twee weken voor het aflopen van jou yoga lessen op de 10 rittenkaart.
 • Wanneer er geen opzegging zal plaatsvinden gaat Mindfulness&Yoga Zuidlaren ervan uit dat je opnieuw zult deelnemen aan een nieuwe reeks van 10-lessen waarop een betalingsverplichting staat.
 • Wanneer een cursist zijn/ haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Mindfulness&Yoga Zuidlaren zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsplicht is voldaan.

 

Annulering

 • Mocht door Mindfulness&Yoga Zuidlaren een les of meerdere lessen worden geannuleerd dan zal de geldigheidsduur van de kaart met hetzelfde aantal weken worden verlengd.
 • Mindfulness&Yoga Zuidlaren heeft het recht zonder opgave van redenen les en/of leslocatie te wijzigen.
 • Mindfulness&Yoga Zuidlaren heeft het recht zonder opgave van redenen de les te annuleren of deelname van de deelnemer te weigeren.

Zorgverzekeraars

De voorwaarden voor om in aanmerking te komen voor vergoeding van de zorgverzekeraar is dat de MBSR of MBCT training gegeven wordt door MBSR trainers die VMBN lid categorie 1 zijn. Ook moet de deelnemer een verwijsbrief van huisarts of bedrijfsarts hebben. De verwijsbrief kan de deelnemer samen met de factuur van de trainer meesturen naar de deelnemende verzekeraar. Bekijk het overzicht van onze zorgverzekeraars.